Blogg

Et kort sammendrag om Jyb fra 2016-2019

For å gi litt kontekst om hvordan Jyb startet, er det greit å vite at alle som startet Jyb, jobber også i et selskap…

Matchet på Jyb 🤝 Norsale

Les hvordan Norsale har ansatt flere personer på Jyb.

Hvordan Sector Alarm finner kandidater på Jyb

Se intervjuet med Sindy fra Sector Alarm om deres erfaring av rekruttering med Jyb.

Erfaring av Jyb 💬 BEMA Rekruttering

Se hva BEMA Rekruttering synes om «målrettet stilling» på Jyb.

Matchet på Jyb 🤝 OØCG

Les erfaringen fra Oslo Øst Consulting Group om hvordan de matchet med sin nye ansatt på Jyb.

Hvordan vi bruker Jyb for å finne de rette kandidatene

Ideen var å gjøre jakten på nye egne ansatte enklere. Det ble til Jyb.