Personvern

 Personvernerklæring for Jyb

1. Om Jyb, tjenester og de registrerte

1.1 Hvem er vi?

Denne personvernerklæringen gjelder når vi, JYB AS (organisasjonsnummer 91916419), behandler personopplysninger om deg. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Vi verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn det som beskrives i denne erklæringen.

1.2 Hvilke tjenester erklæringen gjelder for

Personvernerklæringen gjelder for registrering på og bruk av våre tjenester tilknyttet JYB. Disse tjenestene omfatter webtjenesten(«Nettstedene»), mobilapplikasjonen («Appen»), kundekommunikasjon og ekstern innsamling av data fra godkjente tredjeparter. Disse er heretter samlet omtalt som «Tjenestene». Data som er samlet inn via eksterne tredjeparter til markedsføringsformål inngår ikke i «Tjenestene» men er likevel omfattet av denne avtalen.

1.3 Hvem vi behandler personopplysninger om

JYB har to typer av brukere, bedriftsbrukere/rekrutteringsagenter og personbrukere. Hvis du benytter deg av våre tjenester, vil du tilhøre en av disse to gruppene. Når du som bruker eller identifiserbar person får dine personopplysninger behandlet, omtales du som «registrert» i personopplysningsloven. Dette gjelder også selv om du ikke lenger er en aktiv bruker og så lenge vi har informasjonen om deg i våre systemer. Dersom du er i kontakt med våre markedsføringskampanjer, kanaler eller besøker vår hjemmeside vil vi også samle inn personopplysninger om deg (i den grad du selv tillater dette gjennom dine sikkerhetsinnstillinger), selv om du ikke har registrert deg.

2. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

2.1 JYB behandler personopplysninger om deg til følgende formål:

 1. For å kunne levere og fakturere tjenestene til deg i henhold til brukeravtalen/brukervilkårene
 2. For å sikre at bruk av tjenestene er i henhold til brukevilkårene
 3. For å opprettholde, forbedre og videreutvikle tjenestene
 4. For å kommunisere informasjon knyttet til avtaleforholdet og yte service
 5. For å markedsføre til relevante kundegrupper

Nærmere om formål nummer 1:
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg tjenestene og oppfylle avtalen vi har med deg. Dette inkluderer for eksempel å gi deg tilgang til tjenestene, gi deg tilgang til å administrere din bruker og å gi deg informasjon relatert til kundeforholdet eller tjenestene.

Nærmere om formål nummer 2:
Opplysninger om deg brukes til å forhindre misbruk av tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på å utnytte innholdet i tjenestene i kommersiell sammenheng, forsøk på svindel, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov eller som strider mot våre vilkår for bruk av tjenestene. For mer informasjon om dette, se våre brukervilkår.

Nærmere om formål nummer 3:
Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av tjenestene til å sikre en best mulig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi bør utvikle tjenestene videre. Dette gjør vi for å skape et bedre produkt og en bedre brukeropplevelse for deg og de andre brukerne våre.

Nærmere om formål nummer 4:
Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon i forbindelse med brukeroppfølging og kundeservice i kanaler som E-post, pushvarsler og sosiale medier.

Nærmere om formål nummer 5:
Vi behandler opplysninger innhentet gjennom eksterne tjenesteleverandører som for eksempel Google, Facebook og Snapchat for å drive målrettet markedsføring mot eksisterende brukere, samt for å identifisere potensielle kunder og målgrupper. For mer informasjon om hvordan vi gjør dette, se vår Cookie-erklæring.

3. Hvilke personopplysninger som behandles av JYB

Dersom du registrerer deg som bruker av tjenestene vil følgende opplysninger behandles for å oppfylle formålet om å levere tjenestene:

3.1 Opplysninger som behandles om registrerte Personbrukere på JYB:

 • Navn*
 • Bosted*
 • Utdanning
 • Arbeidserfaring
 • Bransjeerfaring*
 • Stillingsfunksjon*
 • Ferdigheter*
 • Mobilnummer*
 • Epostadresse*
 • Fødselsdato*
 • Bilde*
 • Tittel
 • Fritekstfelt med informasjon du selv fyller inn
 • Type enhet du bruker for å logge inn på tjenesten

* = påkrevd for å fullføre registreringen

3.2 Opplysninger som behandles om registrerte bedriftsbrukere:

 • E-postadresse*
 • Navn*
 • Bilde*
 • Tittel
 • Informasjonsskrivinstillinger

* = påkrevd for å fullføre registreringen

3.3 Andre opplysninger som innhentes og behandles av JYB:

Videre vil JYB behandle statistikk om din bruk av tjenestene, som for eksempel:

 • Hvilke handlinger du gjør i tjenestene
 • Hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på
 • Hvilke sider som besøkes
 • Når og hvor lenge disse besøkes

Disse opplysningene behandles for å oppfylle formål 1, 2 og 3 som nevnt overfor og inngår som en del av tjenestene.

3.4 Opplysninger som behandles for å kommunisere med eksisterende/potensielle Brukere

For å kommunisere og yte kundeservice behandler JYB kun informasjon som er nødvendig. Slik kommunikasjon kan inneholde kontaktopplysninger (som navn, E-post og telefonnummer), samt den informasjon du selv velger å dele med oss gjennom kommunikasjonskanalene.

3.5 Opplysninger som innhentes fra tredjeparter til analyse og utvikling:

 • Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på mobil-modell, operativsystem og nettleserversjon, E-postklient, samt informasjon om tilkoblingen til tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, aktivitet på JYB.
 • Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten din.

For å avdekke misbruk og sikre tjenestene/brukerne kan JYB knytte disse opplysningene til andre opplysninger for å identifisere brukere som handler i strid med brukervilkårene. JYB bruker også disse opplysningene som er innhentet fra tredjeparter til å skape mer brukertilpassede opplevelser og gi bedre og mer kundetilpasset kundeservice.

3.6 Opplysninger som innhentes fra tredjeparter til markedsføring:

I tillegg til den informasjonen i punktet overfor innhenter JYB følgende opplysninger til markedsføring:

 • Statistikk om interaksjon med annonser eller annen markedsføring i sosiale medier og andre markedsføringskanaler JYB velger å bruke.

For formålet om å drive markedsføring vil ikke Informasjonen nevnt i punktene over i utgangspunktet være knyttet til din identitet, men behandles som avidentifiserte eller pseudonymiserte opplysninger i JYBs analyseprogrammer. For mer informasjon om hvordan dette styres se vår Cookie-erklæring.

3.7 Om behandling av særlige kategorier av personopplysninger i JYB

JYB behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger, eller informasjon relatert til straffehistorikk, men dersom du selv velger å legge dette inn i din CV, er dette på eget ansvar. Du samtykker dermed til at JYB behandler slik informasjon sammen med øvrig informasjon på din CV.

4. Hvor henter JYB personopplysningene fra?

JYB henter inn personopplysninger om deg:

 1. som du selv oppgir til oss gjennom å registrere deg i tjenestene
 2. ved å besøke hjemmesidene våre eller fylle ut kontaktskjemaer
 3. ved å bruke tjenestene våre etter inngått avtale
 4. ved å kontakte oss direkte gjennom tjenestene eller andre kommunikasjonskanaler (som for eksempel Facebook eller på mail)
 5. gjennom tredjepartsprogrammer (som for eksempel Firebase og Appsflyer), som registrerer når du gjør ulike handlinger i tjenestene slik som beskrevet i punkt 3.5 overfor.
 6. gjennom tredjepartsprogrammer som registrerer når du interagerer med en av JYBs annonsører, annonser eller reklamekampanjer.

Vi får også tilgang til opplysninger fra tredjeparter som er koblet direkte opp mot vår tjeneste. Når du benytter deg av pålogging gjennom Facebook eller LinkedIn for eksempel, tillater du at disse tredjepartene deler fornavn, etternavn, E-post, bilde, arbeidserfaring og “om meg-tekst”, med oss.

5. Oversikt over våre behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et lovlig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen. Det grunnlaget kan for eksempel komme direkte fra deg i form av en avtale med oss(brukervilkårene), eller i form av et implisitt samtykke, for eksempel hvis du ikke er registrert bruker, men selv tar kontakt med oss gjennom en av våre kommunikasjonskanaler. Nedenfor forklares hvilke grunnlag vi bruker for å behandle personopplysninger, og når de brukes.

5.1 Avtale

Dersom du er en registrert bruker av JYB, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle brukeravtalen(brukervilkårene). Alle behandlinger relatert til å levere tjenestene, kommunisere med brukerne, forhindre brudd på vilkårene(sikkerhet) og analyser for videreutvikling av tjenesten vil være underlagt slik avtale. Brukervilkårene vil være tilgjengelig når du registrerer deg og bør leses før du godtar avtalen.

5.2 Berettiget interesse

JYB har berettiget interesse for noen behandlinger, som for eksempel å sende ut Nyhetsbrev og informere eksisterende Brukere om nyheter JYB mener kan være relevante for brukeren. Berettiget interesse brukes i tillegg for logging av metadata til bruk i markedsføring og analyser. Slik behandling med grunnlag i berettiget interesse gjelder for både aktive og inaktive Brukere.

5.3 Samtykke

Når du registrer deg på JYB vil alle behandlinger i tjenestene være basert på avtalen(brukervilkårene) og ikke på samtykke. Det vil si at dersom du for eksempel ikke ønsker at JYB skal behandle dine personopplysninger lenger må du si opp avtalen for at behandlingen skal stoppe. Du har altså ikke inngått noe samtykke etter personopplysningsloven som kan trekkes tilbake ved å registrere deg i våre tjenester.

Dersom du besøker nettsidene våre, velger å fylle ut kontaktskjemaet, eller på annen måte velger å kontakte JYB samtykker du implisitt til at vi kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å ta stilling til din henvendelse.

5.4 Oppfylle lovkrav

Til slutt kan JYB behandle dine opplysninger for å oppfylle krav i henhold til Norsk lov, som for eksempel behandlinger relatert til å oppfylle dine rettigheter etter personopplysningsloven. Dersom politiet eller andre relevante myndigheter etterspør informasjon fra JYB for å oppfylle krav etter norsk lov vil vi etterkomme dette. I så tilfelle vil opplysningene dine bli behandlet med dette som grunnlag. I tilfeller der bedriftsbruker har benyttet seg av en betalingstjeneste vil vi også kunne være pålagt å oppbevare personopplysninger for å overholde regnskaps- og bokføringsplikten.

6. Vårt forhold til tredjeparter

6.1 Hvem deler vi dine opplysninger med?

For å kunne levere tjenestene til deg bruker JYB flere tjenester levert av andre. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne. Tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av JYB, kalles databehandlere. Oppdatert oversikt over disse er som følger:

Godkjent tredjepart
/underleverandør
     Overordnet formål
Overføringsgrunnlag
(for leverandører i tredjeland)
Copyleft Solutions
   Drift, server, datalagring
   -
Copyleft Mexico
   Utvikling
   -
Appsflyer
   Analyseverktøy for app
   Model Clauses
Facebook API
   Innlogging via Facebook
   Privacy Shield
Facebook Ads
   Markedsføring
   Privacy Shield
Facebook chat og Manychat
   Kundebehandling via Chat
   Privacy Shield
Hubspot
   Tilbakemeldingsskjema på web
   Privacy Shield
Mailgun
   Notifikasjoner/nyhetsbrev via mail
   Privacy Shield
Google tag manager
   Styrings –og analyseverktøy for markedsføring
   Privacy Shield
Google Firebase
   Datainnhenting via App
   Privacy Shield
Google Maps
   Lokasjonsdata for enheter
   Privacy Shield
Google Analytics
   Analyseverktøy for web
   Privacy Shield
Pushwoosh
   Notifikasjoner på App
   Privacy Shield
Snapchat Ads
   Markedsføring på Snapchat
   Privacy Shield
LinkedIn API
   Innlogging via LinkedIn
   Privacy Shield
Stripe
   Betalingsløsning
   Privacy Shield
Microsoft Outlook
   Kundebehandling
   Privacy Shield

 

Vi inngår skriftlige avtaler (databehandleravtaler) med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Tredjeparter vil ikke videreselge eller benytte personopplysninger til andre formål enn det som fremkommer i denne erklæringen. For tredjeparter som er etablert utenfor EU/EØS bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt, eller “Privacy Shield” for å sikre personvernet til den enkelte og et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

6.2 Hvilke tredjeparter utleverer JYB dine personopplysninger til?

Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter for at de skal kunne bistå oss i formål som er våre, og aldri for at slike tredjeparter skal benytte dine personopplysninger til sine egne formål. Vi samler ikke inn personlig informasjon for å selge den til annonsører eller andre selskaper.

Dersom du tar kontakt med våre kundebehandlere via vår chatfunksjon på Facebook godtar du at denne tredjeparten og deres underleverandør Manychat får tilgang til informasjonen du deler med oss på deres plattform. Det samme gjelder dersom du benytter innlogging på JYB via andre plattformer/tjenester. Disse tredjepartene har egne juridiske vilkår og personvernserklæringer som kan avvike fra våre og brukere oppfordres til å lese disse tjenestenes vilkår og personvernserklæringer ved bruk av deres tjeneste.

7. Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for personvern. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

7.1 Sletting av brukerkonto

Personopplysningene knyttet til brukerkontoen lagres så lenge du er en aktiv bruker av JYB, eller til du selv sier opp avtalen og ber oss slette deg. Med aktiv bruker mener vi at du har vært innlogget på tjenesten i løpet av de siste 24 mnd. Dersom du ikke har vært i kontakt med tjenesten i løpet av denne tidsperioden vil JYB sende deg et varsel om at vi ikke lengre har grunnlag for behandling av dine data, med mindre du bekrefter avtalen på nytt. Dette varselet vil bli sendt på e-post innen 30 måneder fra siste aktive innlogging. Dersom du ikke gjør en aktiv handling ved å logge inn på kontoen din eller bekrefter at du vil beholde kontoen innen 30 dager fra sendedato sletter vi kontoen med tilhørende personopplysninger, i tråd med denne erklæringen.

For å ivareta våre og dine interesser lagrer vi backup av alle data relatert til brukerkontoen og aktiviteter i 1 år fra og med dato opplysningene blir slettet. Dette gjør vi for å ivareta brukersikkerheten da tap av data også kan gi ufordelaktige konsekvenser. Når denne tidsperioden har utløpt vil det ikke være mulig å gjenskape dataene.

Opplysninger relatert til bruk av tjenestene som lagres hos analyseverktøy utenfor systemet (for eksempel Appsflyer, Firebase og Google Analytics), vil også slettes i tråd med det overnevnte. JYB tar ikke selv back-up av slike opplysninger og vil heller ikke be databehandlere om gjenoppretting av slettede data.

For opplysninger som lagres i forbindelse med sporing og markedsføring vil også disse opplysningene slettes eller anonymiseres.

7.2 Sletting av data i forbindelse med kundeservice og kommunikasjonskanaler

JYB benytter ulike kanaler og tredjeparter for å yte service og kommunisere med eksisterende eller potensielle brukere. Alle utgående mailer med tilhørende persondata som sendes ut gjennom automatiske kundehåndteringssystemer slettes automatisk innen 1 år. Alle inngående og utgående mailer i dialog med kunden via ordinær mail slettes i tråd med sletting av brukerkontoen eller på forespørsel fra den registrerte. Det samme gjelder for chatlogger generert gjennom Facebook, men her kan brukeren i tillegg selv slette opplysningene sine gjennom innstillinger hos tredjepart.

7.3 Opplysninger som kan lagres ut over det overnevnte

JYB forbeholder seg retten til å ta vare på informasjon som er nødvendig for å fullføre en påbegynt prosess jamfør punk 7 i brukeravtalen(brukervilkårene).

Kortopplysninger som registreres i forbindelse med bruk av betalingstjenesten “målrettet stilling”, lagres hos tredjepartsleverandør for den perioden som er pålagt for å oppfylle krav til oppbevaring. Slike opplysninger oppbevares og slettes i tråd med norsk lov som for eksempel regnskapsloven og bokføringsloven.

8. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss på jyb@jyb.no eller ved å kontakte vårt personvernombud på personvernombud@jyb.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold innen 30 dager.

Du har rett på informasjon om alle behandlinger av dine personopplysninger i relasjon til JYB. Denne erklæringen, sammen med brukervilkårene(avtalen) og cookie-erklæringen vil til sammen oppfylle disse rettighetene og gi deg den informasjonen du har krav på i henhold til artikkel 13.

Du kan når som helst si opp din avtale med JYB og dermed trekke tilbake grunnlaget for JYBs behandling av personopplysningene dine. Det vil si at JYB må slette eller anonymisere alle opplysninger som kan knyttes til deg dersom vi ikke har andre hjemler for å behandle dem. Oppsigelse av avtalen påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på avtalen som ble inngått før den ble oppsagt.

Oppsigelse av brukerkonto må rettes mot JYB på jyb@jyb.no. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av Tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din.

Du kan også kontakte oss på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, dersom du ønsker å få overført disse personopplysningene til deg eller å få disse opplysningene rettet. Du kan også rette egne opplysninger i panelet for brukerprofilen din.

På samme måte kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet hvis du mener vår behandling er i strid med lovverket.

9. Cookies (Informasjonskapsler)

Vi bruker informasjon som vi samler fra egne, og enkelte tredjeparters, informasjonskapsler, sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i tjenestene. Dersom din nettleser tillater informasjonskapsler, såkalte “Cookies”, ansees dette som at du har gitt oss samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler som angitt i denne personvernerklæringen. Se vår Cookie-erklæring for nærmere informasjon om hvilke cookies vi bruker og hva disse gjør, samt hvordan du kan motsette deg bruken av disse.

10. Sikkerhet

JYB har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Herunder tilgangsstyring på tekniske enheter og programmer, begrenset adgang for utviklere og ansatte, intern opplæring og sikkerhetsrevisjoner, samt teknisk sikring av nettverk, servere og enheter tilknyttet databehandling. Vi har også sikker lagring av back-up og fysiske sikkerhetstiltak og adgangskontroller til områder der behandling foregår.

Det er trygt å bruke tjenestene. Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg.

11. Forbehold om endringer

Ved omfattende endringer i vilkårene, personvernserklæringen eller cookie-erklæringen vil vi varsle deg på e-post slik at du får mulighet til å se gjennom endringene minimum 1 måned før disse trer i kraft. Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at e-postadressen til enhver tid er gyldig og riktig.

Slike endringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft for den registrerte bruker og hvis du protesterer mot endringene kan du avslutte kontoen din gjennom å ta kontakt med oss. Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester etter at vi har publisert eller varslet om endringer i disse vilkårene betyr dette at du aksepterer endringene.

12. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende måte:

Mail Jyb: jyb@jyb.no

Postadresse: Dikeveien 48, 1661 Rolvsøy, Norge

Personvernombudet vårt kan nås på: personvernombud@jyb.no