Pressepakke

Østfoldbedriften Grønn Jobb står bak utviklingen av Jyb. Gründer og daglig leder Dan Mario Røian fikk idéen til Jyb etter selv å ha erfart høyt forbruk av ressurser i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere til sin egen bedrift.

Dan Mario Røian grunnla i 2009, som 19-åring, HMS- og salgsbedriften Grønn Jobb, og i løpet av årene siden oppstarten anslår Røian at han selv minst har vært med på å rekruttere 200 mennesker.

Han mente det måtte finnes enklere løsninger innenfor bruk av nåtidens teknologi for å kunne få tak i de rette folka. Dette dannet grunnlaget for videre arbeid og utvikling av appen.

Link til pressepakke